Vận chuyển máy móc thiết bị đi miền Trung giá rẻ

Vận chuyển máy móc thiết bị đi miền Trung giá rẻ   Miền Trung, vùng đất có nhiều thiên tai lũ lụt. Cứ mỗi năm, khi bão lũ đi qua là người dân nơi đây lại tiến hành tu sửa và làm lại đường xá, các công trình. Dưới sự…