Vận chuyển hàng lẻ hàng ghép đi các tỉnh

Vận chuyển hàng lẻ hàng ghép đi các tỉnh   Hàng lẻ hay còn được mọi người gọi một cách dân dã là hàng ghép. Vâng, đúng như vậy hàng lẻ là những loại hàng hóa nhỏ lẻ, được ghép chung những hàng hóa khác để vận chuyển tới một…