Ưu tiên xây dựng cảng cạn có kết nối với đường thủy, đường sắt

Ưu tiên xây dựng cảng cạn có kết nối với đường thủy, đường sắt   Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 2072 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020,…