Nhà đầu tư tuyến Hòa Lạc – Hòa Bình vi phạm hợp đồng BOT

Nhà đầu tư tuyến Hòa Lạc – Hòa Bình vi phạm hợp đồng BOT   Bộ Giao thông ra “tối hậu thư” trong 10 ngày nữa sẽ hủy hợp đồng nếu nhà đầu tư không đóng đủ vốn chủ sở hữu. Tại cuộc họp kiểm điểm tình hình dự án…