Kiên Giang quyết liệt kiềm chế tai nạn giao thông

Kiên Giang quyết liệt kiềm chế tai nạn giao thông   Tỉnh Kiên Giang có vị trí địa lý, hệ thống giao thông rất đa dạng và phức tạp. Với 15 huyện thị, toàn tỉnh có 292 đường quốc lộ, 727 km đường tỉnh lộ, 57 km đường hành lang…