Gởi hàng lẻ tuyến Bắc Nam

Gởi hàng lẻ tuyến Bắc Nam   Hàng hóa ngày càng khan hiếm khi các doanh nghiệp sản xuất tự đầu tư phương tiện vận chuyển cho mình. Chỉ những doanh nghiệp vừa và nhỏ không đủ điều kiện đầu tư thêm thiết bị vận chuyển mới thuê thêm công…