Có 35 trạm BOT thực hiện giảm giá

Có 35 trạm BOT thực hiện giảm giá   Trong tổng số 73 trạm BOT trên cả nước, hiện đã có 35 trạm BOT thực hiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Trong Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra vào chiều 28/12,…