Buộc dừng các trạm BOT không lắp hệ thống thu phí tự động

Buộc dừng các trạm BOT không lắp hệ thống thu phí tự động   Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết các trạm BOT chây ỳ lắp hệ thống thu phí tự động sẽ bị buộc dừng hoạt động. Sáng 6/2, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Huyện,…