Bộ GTVT yêu cầu ứng phó khẩn với bão Tembin

Bộ GTVT yêu cầu ứng phó khẩn với bão Tembin   Triển khai Công điện số 1985/CĐ-TTg ngày 23/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động đối phó với bão số 16, Bộ GTVT vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị và địa phương triển…