Bộ GTVT yêu cầu dừng thu giá dự án BOT gây mất ATGT

Bộ GTVT yêu cầu dừng thu giá dự án BOT gây mất ATGT   Bộ GTVT yêu cầu dừng thu giá đối với các dự án BOT không kịp thời sửa chữa các hư hỏng, gây mất ATGT. Bộ GTVT vừa có công điện yêu cầu Tổng cục Đường bộ…