Bộ GTVT kiểm soát chặt đầu mối giao thông chống buôn lậu

Bộ GTVT kiểm soát chặt đầu mối giao thông chống buôn lậu   Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt các đầu mối giao thông, tăng cường phòng, chống buôn lậu. Bộ GTVT vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, các Cục chuyên ngành và các…