CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CONTAINER

Chứng từ vận chuyển hàng hóa container gọi là vận đơn container (Container Bill of Lading). Do người chuyên chở hoặc đại diện của họ ký phát cho người gửi hàng sau khi nhận container chứa hàng đã được niêm phong kẹp chì để chuyên chở.

Vận chuyển container bằng tàu

Giao nhận hàng hoá XNK bằng đường biển đòi hỏi rất nhiều loại chứng từ. Việc phân loại chứng từ có ý nghĩa quan trọng trong quản lý và sử dụng chúng. Ðể đơn giản và tiện theo dõi, chúng ta có thể phân thành hai loại.

 • Chứng từ dùng trong giao hàng xuất khẩu
 • Chứng từ dùng trong nhận hàng xuất khẩu

Chứng từ vận chuyển hàng hóa container sử dụng đối với hàng xuất khẩu

Khi xuất khẩu hàng hoá bằng đường biển, người giao nhận (NGN) được uỷ thác của người gửi hàng lo liệu cho hàng hoá từ khi thông quan cho đến khi hàng được xếp lên tàu. Các chứng từ sử dụng trong quá trình này cụ thể như sau:

1.1 Chứng từ hải quan

 • Tờ khai hải quan
 • Hợp đồng mua bán ngoại thương
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp
 • Bản kê chi tiết hàng hoá (cargo list)
Chứng từ vận chuyển hàng hóa container
Phiếu giao nhận hàng container

1.2 Chứng từ với cảng và tầu

 • Chỉ thị xếp hàng
 • Biên lai thuyền phó
 • Vận đơn đường biển
 • Bản khai lược hàng hoá
 • Phiếu kiểm đếm
 • Sơ đồ xếp hàng

1.3 Chứng từ khác

 • Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin)- Hoá đơn thương mại (Commercial invoice)
 • Phiếu đóng gói (Packing list)- Giấy chứng nhận số lương/trọng lượng (Certificate of quantity/weight)
 • Chứng từ bảo hiểm

Chứng từ vận chuyển hàng hóa container phát sinh trong giao nhận hàng nhập khẩu

Khi nhận hàng nhập khẩu, NGN phải tiến hành kiểm tra, phát hiện thiếu hụt, mất mát, tổn thất để kịp thời giúp đỡ người nhập khẩu khiếu nại đòi bồi thường. Một số chứng từ có thể làm cở sở pháp lý ban đầu để khiếu nại đòi bồi thường, đó là:

 • Biên bản kết toán nhận hàng với tàu
 • Biên bản kê khai hàng thừa thiếu
 • Biên bản hàng hư hỏng đổ vỡ- Biên bản giám định phẩm chất- Biên bản giám định số trọng lượng
 • Biên bản giám định của công ty bảo hiểm
 • Thư khiếu nại
 • Thư dự kháng……….

Tóm lại, Giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển là nghiệp vụ phức tạp trong buôn bán quốc tế. Do đó chứng từ vận chuyển hàng hóa container là rất cần thiết. Hợp đồng xuất nhập khẩu chỉ có thể thực hiện được khi hoạt động giao nhận vận tải được thực hiện. Hợp đồng xuất nhập khẩu là hợp đồng thay đổi quyền sở hữu song quyền sở hữu di chuyển như thế nào phải cần đến giao nhận và vận tải. Giao nhận và vận tải đóng vai trò hết sức quan trọng trong buôn bán quốc tế.

Tin tức liên quan